CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Regulariteit

De Vrijmetselarij, die in 1717 in Engeland haar definitieve vorm heeft gekregen, kende reeds vroeg een grote verspreiding. Aan het eind van vorige eeuw evenwel, drongen de heersende tendenzen (atheïsme, rationalisme en militant sciëntisme) ook tot in de Loges door. Sommigen wilden zelfs de Opperbouwmeester van het Heelal uit de rituelen schrappen. Politiek en godsdienst moesten bovendien discussieerbaar zijn. Zo kwamen de Grootoostens van België en Frankrijk ondermeer in de irregulariteit terecht, dit betekent dat zij door de andere Grootloges niet langer als Vrijmetselaarsorganisaties werden erkend.

Een aantal Belgische Vrijmetselaars, die deze gang van zaken betreurden, verlieten op hun beurt het Grootoosten van België en stichtten in 1959 de Grootloge van België die vrij spoedig weer internationale erkenning genoot.

Niet voor lang echter. In 1979 waren er alweer praktijken ingeslopen die strijdig waren met de “Landmarks”. Grootloges over de hele wereld, verbraken hun betrekkingen met de Grootloge van België. Een nieuwe poging werd gedaan om orde op zaken te stellen: op 15 juni 1979 werd, door negen Loges, de Reguliere Grootloge van België opgericht. Zij werd weldra door alle Grootloges ter wereld erkend en heeft zich sedertdien voortdurend ontwikkeld en uitgebreid over het hele land.

 

Robert Burns initiation

TOP